Työllistyminen

Vuonna 2003 alkaneesta bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelmasta valmistuu vuosittain kymmeniä diplomi-insinöörejä ja tekniikan kandidaatteja. Tällä sivulla visualisoidaan mihin bioIT-DI:t ovat työllistyneet opiskelujen jälkeen tai sen aikana.

Mitä suuremmella tekstillä organisaatio on kuvattu, sitä useampi BioDI on siellä työskennellyt. “Pilven” ei ole tarkoitus kuvata tämänhetkistä työtilannetta, vaan se on kumuloituva näkymä esimerkiksi BioDIn järjestämiin urakyselyihin pohjautuen.

[insert_php]
echo ‘

‘;

// Lukee csv tiedoston
$yourcsvfile = ‘/home/biodipk8/public_html/wp-content/uploads/2018/04/yrityslista_2018.csv’;
$csvdata = csv_in_array($yourcsvfile, “;”, “\””, false); // Funktio määritetty alempana// Käy läpi csvdata array ja luo niistä tarvittavat arrayt
$i = 0;
foreach ($csvdata as $row) {
if ($i != 0) {
$nameArr[$i – 1] = $row[0];
$numArr[$i – 1] = $row[1];
$webArr[$i – 1] = $row[2];
} else
$updated = $row[0];
$i++;
}

$maxHits = max($numArr);
$minHits = min($numArr);

$i = 0;
foreach ($nameArr as $name) {

$minFont = 13;
$font = $minFont + ($numArr[$i] – $minHits);

if ((($i + 1) % 5) == 0)
$lineBreak = ”;
else
$lineBreak = ‘ ‘;

//echo($name.’ ‘.$font.’ ‘.$webArr[$i].””);

if ($webArr[$i] == ”) {
$link = “” . $name . “” . $lineBreak;
} else {
$link = “” . $name . “” . $lineBreak;
}
echo ($link);
$i++;
}

echo ‘

‘;
echo ‘

Valmistuneet ovat toimineet eri yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa muun muassa seuraavilla nimikkeillä:

‘;

echo ‘

‘;

// Lukee csv tiedoston
$yourcsvfile = ‘/home/biodipk8/public_html/wp-content/uploads/2018/04/nimikkeet_2018.csv’;
$csvdata = csv_in_array($yourcsvfile, “;”, “\””, false); // Funktio määritetty alempana// Käy läpi csvdata array ja luo niistä tarvittavat arrayt
unset($nameArr);
unset($numArr);
unset($webArr);
$i = 0;
foreach ($csvdata as $row) {
if ($i != 0) {
$nameArr[$i – 1] = $row[0];
$numArr[$i – 1] = $row[1];
$webArr[$i – 1] = $row[2];
} else
$updated = $row[0];
$i++;
}

$maxHits = max($numArr);
$minHits = min($numArr);

$i = 0;
foreach ($nameArr as $name) {

$minFont = 13;
$font = $minFont + ($numArr[$i] – $minHits);

if ((($i + 1) % 6) == 0)
$lineBreak = ”;
else
$lineBreak = ‘ ‘;

$link = “” . $name . ” ” . $lineBreak;
echo ($link);
$i++;
}

echo ‘

‘;

// echo ‘‘ . $updated . ‘‘; // Päivityspäivämäärä (tai mikä tahansa muu tieto) csv-tiedoston ensimmäisen rivin ensimmäisestä solusta

// CSV TIEDOSTON LUKU MUUTTUJAAN
// fuction call with 4 parameters:
// (1) = the file with CSV data (url / string)
// (2) = colum delimiter (e.g: ; or | or , …)
// (3) = values enclosed by (e.g: ‘ or ” or ^ or …)
// (4) = with or without 1st row = head (true/false)

function csv_in_array($url, $delm = “;”, $encl = “\””, $head = false)
{

$csvxrow = file($url); // —- csv rows to array —-

$csvxrow[0] = chop($csvxrow[0]);
$csvxrow[0] = str_replace($encl, ”, $csvxrow[0]);
$keydata = explode($delm, $csvxrow[0]);
$keynumb = count($keydata);

if ($head === true) {
$anzdata = count($csvxrow);
$z = 0;
for ($x = 1; $x < $anzdata; $x++) { $csvxrow[$x] = chop($csvxrow[$x]); $csvxrow[$x] = str_replace($encl, '', $csvxrow[$x]); $csv_data[$x] = explode($delm, $csvxrow[$x]); $i = 0; foreach ($keydata as $key) { $out[$z][$key] = $csv_data[$x][$i]; $i++; } $z++; } } else { $i = 0; foreach ($csvxrow as $item) { $item = chop($item); $item = str_replace($encl, '', $item); $csv_data = explode($delm, $item); for ($y = 0; $y < $keynumb; $y++) { $out[$i][$y] = $csv_data[$y]; } $i++; } } return $out; } [/insert_php]